O aplikaciji

WebGIS aplikacija za upravljanje javnom rasvjetom služi osobama koje upravljaju javnom rasvjetom, osobama koje rade na održavanju javne rasvjete i svima nama koji je koristimo.